Hem

Välkommen till Ljungsarps Trä & Emballage!

Ljungsarps Trä & Emballage HB 1963-2013 50 år startades 1963 av Lars Emanuelsson.
Tillverkningen var då: Sågade trävaror, formluckor, lastpallar, lock och lådor. Tillverkningen specialiserades ganska snart till industriemballage och största kunden under 25 år var Volvo AB.

1982 installerades den första automatiska spiklinjen
1984 gick sönerna Peter och Anders in som delägare
1994 byggdes sågverket om, det första stockbandsåget installerades
1996 installerades en ny helautomatisk pallspikningslinje
2002 togs en ny grovtimmerbandsåg i drift
2007 byggdes en virkestork
2009 installerades en linje för långpall

Idag tillverkas lastpallar, lock och mellanlägg av alla förekommande typer
Vi är också godkända av jordbruksverket enligt ISPM-15, värmebehandling av trävaror.
Alla lastpallar är stämplade med IPPC HT KD DB. Vi är certifierade av DNV för nytillverkning av eurpall, id nummer 809. Träavfallet använder vi till uppvärmning av produktionslokalerna och virkestorken.